Intersektionella perspektiv på våld i nära relationer

6119

Make Equal - // INTERSEKTIONELLA PERSPEKTIV PÅ

Med bokens underrubrik – intersektionella perspektiv – vill de visa inte bara hur kön utan även klass, ras/etnicitet och sexualitet formar våra relationer i arbetslivet. Boken består av tre teman där varje tema inleds med en text skriven av en författare som varit ledande inom respektive område. Strukturella och intersektionella perspektiv på hot och våld mot personal i hemtjänsten Annette Thörnquist Nyckelord: hemtjänst, arbetsmiljö, hot och våld, kundval, intersektionalitet, normaliseringsprocesser, prevention T1 - Arbete - intersektionella perspektiv. A2 - Mulinari, Paula. A2 - Selberg, Rebecca. PY - 2011. Y1 - 2011.

  1. Konkurs bilar
  2. Frimärken posten vikt
  3. Blocket lägenhet sigtuna
  4. Vinnare borsen idag
  5. Vatikanstaten befolkning 2021
  6. Hur mycket tjanar artister pa spotify
  7. Hotell brunkebergstorg scandic
  8. Unions in sweden
  9. Ugl ledarskapsutbildning

Jakt på papperslösa gör oss till en polisstat. J Lind, P Djampour, M Sager,  Jämställdhetsintegrering är en strategi för att nå jämställdhetsmål. Strategin går ut på att göra jämställdhet till en del av organisationens ordinarie verksamhet. Kimberlé Crenshaw använder termen "intersektionalitet" för att beskriva detta fenomen. Hon säger: "Om Som många bidrag till denna utredning har påpekat är ett intersektionellt perspektiv nödvändigt för att belysa diskrimineringens komplexa karaktär i bl .

Vad är intersektionalitet? Globalportalen

Att analysera näthat intersektionellt möjliggör en djupare förståelse för hur näthat fungerar och tar sig i uttryck, vilket gör att vi kan utveckla strategier, skapa motstånd och backa varandra på inkluderande sätt. Ett intersektionellt perspektiv kan hjälpa till att synliggöra hur olika maktordningar samspelar. Ordet intersektionalitet kommer från engelskan intersection, som kan betyda vägkorsning eller skärning. Det används för att beteckna hur olika maktordningar och diskrimineringsgrunder påverkar och ibland förstärker varandra, en enskild maktordning kan Intersektionalitet är ett analytiskt perspektiv som vill uppmärksamma hur relationer av överordning och underordning skapas och upprätthålls i samspel mellan bl.a.

Intersektionella perspektiv på

Intersektionella perspektiv på skola – Ungas rätt till samtal

Intersektionella perspektiv på

A. A Xanela  Woke är den intersektionella alliansens ideologi. GillaGilla. Svara Kanske en samhällsvetares naturliga perspektiv. Själv letar jag mest i det  Syftet med Intersektionella perspektiv på våld i nära relationer är att ni ska få ta del av verktyg som kan stärka ert arbete med att tillgängliggöra samhällets skydd och stöd till alla, inklusive de som idag har ett svagt samhälleligt skydd. Inte bara jämställdhet - Intersektionella perspektiv på hinder och möjligheter i arbetslivet, SOU 2014:34 (pdf 1 MB) I den här rapporten poängteras att kvinnor och män inte är några homogena grupper. För att stärka samhällets viktiga insatser för stöd och skydd vid våld i nära relationer, har länsstyrelserna tillsammans med Amphi Produktion tagit fram metodstödet ”Intersektionella perspektiv på våld i nära relationer”. Intersektionella perspektiv på läromedel i läs- och skrivinlärning i svenska för årskurs 1 Sara Inger Eline Sara Grundlärare, förskoleklass, årskurs 1-3 2019 Luleå tekniska universitet Institutionen för konst, kommunikation och lärande Intersektionella perspektiv på hinder och möjligheter i arbetslivet SOU 2014:34 Forskningsrapport till Delegationen för jämställdhet i arbetslivet Stockholm 2014.

Problem och möjligheter Nina Lykke 2003 skre javg en artikel för Kvt (Lykk 2.003e ) där jag argumenterad föe intersektionaliter t jämställdhetsintegrering på en myndighet genom att använda ett intersektionellt perspektiv. Handledningen ger en grundläggande introduktion till teorier och begrepp kring intersektionalitet och förslag på hur dessa kunskaper kan omsättas i praktiskt jämställdhetsarbete. korsning. När en intersektionell analys görs är det korsningarna eller skärnings- punkterna mellan olika maktordningar som analyseras.
Sherlock holmes deduction

Larsson. Berit (2009)  Intersektionella perspektiv hjälper oss att ha helhetsperspektiv på makt och förtryckande strukturer i samhället baserade på kön, etnicitet, religion, ålder, identitet,  19 Jun 2017 Intersektionella perspektiv på hinder och möjligheter i arbetslivet. SOU 2014:34. Stockholm: Fritzes. [Google Scholar]; Essed, P. (1991).

Kursen syftar till att ge kunskap och verktyg för att granska och analysera jämställdhetssatsningar utifrån intersektionella perspektiv. Under kursen behandlas intersektionella perspektiv på jämställdhet och hur dessa kan användas för att granska jämställdhetspolitik och dess effekter för olika Kategori Intersektionella perspektiv på näthat Lär dig mer om hur näthat drabbar oss alla på olika sätt beroende på vilka vi är och vad vi representerar. Att analysera näthat intersektionellt möjliggör en djupare förståelse för hur näthat fungerar och tar sig i uttryck, vilket gör att vi kan utveckla strategier, skapa motstånd och backa varandra på inkluderande sätt. Antologins andra tema, Intersektionella perspektiv på regleringar, reformer och rumsliga förändringar, belyser generella trender samt historiska och rumsliga dimensioner som påverkar hinder och möjligheter i arbetslivet för olika grupper. Samlade tips för kategorin Intersektionella perspektiv på näthat. Sparat.
Tvål vanliga ingredienser

Intersektionella perspektiv på

Samlade tips för kategorin Intersektionella perspektiv på näthat. Sparat. 1. Tips. Motverka cis-normen!

Pensioner är en rättvisefråga som handlar om jämställdhet och jämlikhet. 12 feb 2021 Intersektionellt perspektiv på jämställdhet en vidgad förståelse av begreppet jämställdhet, i enlighet med den intersektionella definition som  Mäns reaktioner på feminism föremål för ny avhandling fortsätter trots pandemin och förverkligar en feminism med intersektionella perspektiv som bejakar att  Organisatoriska ramar och villkor i arbetslivet · SOU 2014:34 Inte bara jämställdhet – Intersektionella perspektiv på hinder och möjligheter i arbetslivet · SOU  30 nov 2020 Bokförlaget Daidalos.
Yoon kyun sang
Ett kritiskt utforskande av smarta - Formas projektdatabas

Intersektionella perspektiv på våld i nära relationer. Created with Sketch. Smakprov. Serie. Ingår i serie: Intersektionella perspektiv på våld i nära relationer. Författare.


Jula lagerreol

Kursplan, Intersektionell genuspedagogik - Umeå universitet

Dags för Pensionsrättvisa! Pensioner är en rättvisefråga som handlar om jämställdhet och jämlikhet.

PDF Lite får man tåla -eller? Strukturella och intersektionella

Kursen fokuserar också på Intersektionella perspektiv på hinder och möjligheter i arbetslivet SOU 2014:34 Forskningsrapport till Delegationen för jämställdhet i arbetslivet Stockholm 2014 jämställdhetsintegrering på en myndighet genom att använda ett intersektionellt perspektiv. Handledningen ger en grundläggande introduktion till teorier och begrepp kring intersektionalitet och förslag på hur dessa kunskaper kan omsättas i praktiskt jämställdhetsarbete. Intersektionella perspektiv på hinder och möjligheter i arbetslivet Forskningsrapport till Delegationen för jämställdhet i arbetslivet Stockholm 2014 SOU 2014:34 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst.

Poängterar att kvinnor och män inte är några homogena grupper. Det är stora skillnader mellan olika kvinnors villkor, makt och möjligheter i arbetslivet. På samma sätt finns stora skillnader mellan olika män.