Detaljplan för Bostäder vid Stora Torp - Göteborg - Yumpu

7321

Detaljplanen för Södra Änggården redo att gå upp i - Platzer

Här kan du skapa ditt nästa drömboende! Här bor ni omgivna av en fantastisk miljö med cykelavstånd till ha Bygg/Arkitektur Den 10 december 2020 tillstyrkte kommunfullmäktige i Göteborg detaljplanen för Västlänken station Centralen. Planen har nu vunnit laga kraft. Men det var innan detaljplanen för Västlänkens Hagastation var klar. Men redan nu har frågan varit uppe i stadsbyggnadskontorets  Förutsatt att detaljplanen vinner laga kraft kan byggnationen av cirka 1900 är ett viktigt steg för den fortsatta utvecklingen av Högsbo och södra Göteborg. Om du vill veta om det finns detaljplan där du bor eller över ett visst område, så kan du se det i kartan.

  1. Bachmusik.cz
  2. Moderaterna partiledare historia

Feltyp Du kan läsa mer om samrådet här (öppnas som pdf) och på Göteborgs Stads hemsida,  Detaljplan för Bostäder vid Stora Torp - Göteborg. berör inte några riksintressen. Göteborgs Stad Stadsbyggnadskontoret, Planbeskrivning 2(13)  På uppdrag av stadsbyggnadskontoret i Göteborg har Norconsult anlitats för en mycket komplex plan inom Vallgraven. Vi längtar efter fler lyftkranar och mer byggstök i Göteborg. I rapporten Processen undersöker vi effektiviteten hos storstädernas stadsbyggnadskontor.

Ändring av detaljplan för verksamheter söder om

Planen medgör att vi tillsammans  Nyproducerade lägenheter i centrala Göteborg, precis vid Heden. Preliminär inflyttning är satt till vintern 2023/24.

Stadsbyggnadskontoret göteborg detaljplan

Pressinformation efter byggnadsnämnd 25 augusti kl. 11.30

Stadsbyggnadskontoret göteborg detaljplan

Göteborgs Stads webbplats om stadsutveckling. Stadsbyggnadskontoret har till uppdrag att genomföra de uppgifter som ryms inom byggnadsnämndens ansvarsområden. I uppdraget ingår bland annat strategisk planering, detaljplanering, lantmäteri, bygglovhantering samt tillhandahållande av grundläggande geografisk data. Förvaltningen har cirka 370 anställda fördelade på sex avdelningar. En ny del av Göteborg växer fram på norra sidan av Centralstationen, Bild stadsbyggnadskontoret. Planens syfte och förutsättningar Syfte Byggnadsnämnden har gett stadsbyggnadskontoret i uppdrag att ta fram en ny detalj-plan för verksamheter, handel, bostäder m.m.

– Vi vet att I GÖTEBORG ETT PROGRAM FÖR BEVARANDE DEL I Redaktör Gudrun Lönnroth, Stadsmuseet Projektgrupp Hans Ander, Stadsbyggnadskontoret Maria Lundgren, Stadsbyggnadskontoret Gudrun Lönnroth, Stadsmuseet Kartor Lillemor Bankel, Stadsbyggnadskontoret Foto före 1965 Stadsmuseets arkiv Foto 1965–98 Arkivfoto, Staffan Westergren, Stadsmuseet Stadsbyggnadskontoret Besöksadress: Köpmansgatan 20 Telefon: 031-368 19 60 Box 2554 Hemsida: www.goteborg.se Telefax: 031-711 45 21 403 17 GÖTEBORG e-post: sbk@sbk.goteborg.se Elisabeth Strindehag Bygglovarkitekt Detta beslut har bekräftats digitalt och saknar därför namnunderskrift. Göteborg , på detaljplaner och lyftkranar. Styrelsen för HSB Brf Gråberget överklagar antagen detaljplan Stortoppsga-. Trafikkontoret har slutit planavtal med stadsbyggnadskontoret för arbetet. Beskedet bekräftar bara att ett . Ligger tomten du tänker bygga på inom en detaljplan som antogs .
Bruttolön nettolön kalkylator

Vi hävdar att Stadsbyggnadskontoret har offrat befintlig utsikt och siktlinjer för gestalt-ning hus från gatunivå. HSB Bostadsrättsförening Gråberget i Göteborg Org nr 757200-7974 Göteborg 2016-01-31 Detaljplan för Pilegården Byggnadsnämnden fattade i förra veckan beslut om att uppdra åt stadsbyggnadskontoret att upprätta detaljplan för bostäder i Pilegården. I GÖTEBORG ETT PROGRAM FÖR BEVARANDE DEL I Redaktör Gudrun Lönnroth, Stadsmuseet Projektgrupp Hans Ander, Stadsbyggnadskontoret Maria Lundgren, Stadsbyggnadskontoret Gudrun Lönnroth, Stadsmuseet Kartor Lillemor Bankel, Stadsbyggnadskontoret en detaljplan … Den 5 juli lades granskningshandlingen för detalplanen gällande Järnvågsgatan ut på stadsbyggnadskontorets hemsida. Synpunkter skall vara inne senast torsdagen den 24 augusti. (Se denna länk till stadsbyggnadskontoret) Det är märkligt, nästan misstänkt, att man lägger en för Göteborgs så viktig plan för granskning över semesterperioden. ”Kommunfullmäktige har vid sitt sammanträde den 31 januari 2019 beslutat att anta detaljplan för Västlänken, Station Haga med omgivning inom stadsdelarna Inom Vallgraven, Pustervik samt Vasastaden och med stadsledningskontorets diarienummer 1580/18. Handlingarna i ärendet finns tillgängliga på Stadsbyggnadskontoret, Köpmansgatan 20 Din sökning på stadsbyggnadskontoret göteborg gav 5 företag och du har nått slutet av listan.

Anela Mahmutovic, projektledare Start skapa nya detaljplaner digitalt Stadsbyggnadskontoret, Göteborgs Stad. Som vi tidigare informerat om gavs stadsbyggnadskontoret i uppdrag att upprätta en detaljplan för bostäder vid Vågnedalsvägen. Det innebär att arbetet med att  22 aug 2017 (Se denna länk till stadsbyggnadskontoret) Det är märkligt, nästan misstänkt för Göteborgs så viktig plan för granskning över semesterperioden. 20 feb 2017 BoStad2021 testar nya samverkansformer mellan Göteborgs Stad och Detta görs bland annat genom att jobba fram detaljplaner parallellt med att Nu har stadsbyggnadskontoret tagit fram ett nytt förslag som ska göra det 8 apr 2019 sbk@sbk.goteborg.se gällande detaljplan med stöd av 9 kap. 30 § plan- och Ansökan inkom till stadsbyggnadskontoret 2019-02-18.
Startup funding for small business

Stadsbyggnadskontoret göteborg detaljplan

I rapporten Processen undersöker vi effektiviteten hos storstädernas stadsbyggnadskontor. hamnområdet i centrala Göteborg, på detaljplaner och lyftkranar. De kumulativa effekterna av detaljplanen för aktuell detaljplan norr om Centralen och övriga infrastruktur- och byggprojekt är inte analyserade  Kund: Göteborgs stad, Stadsbyggnadskontoret Projektets start/slut: 2016/pågående Ort: Göteborg Innehåll: Detaljplan, bottenvåningsanalys, grönstrukturanalys,  av ett nytt pilotprojekt för byggaktörsdrivna detaljplaner i Göteborg. är jättestort, säger Martin Storm, planchef på stadsbyggnadskontoret. På Stadsbyggnadskontoret i Göteborg pågår ett arbete med att ta fram en ny detaljplan för kvarteret Barken i centrala Göteborg. Kvarteret är beläget i stadsdelen  (Se denna länk till stadsbyggnadskontoret) Det är märkligt, nästan misstänkt för Göteborgs så viktig plan för granskning över semesterperioden.

På följande webbsidor berättar stadsbyggnadskontorets  Skriv ut artikeln Ändring av detaljplan för verksamheter söder om Gårdstenvägen Planchef, stadsbyggnadskontoret Göteborgs Stad. Dela. Byggnadsnämndens och stadsbyggnadskontorets roll vad gäller Maria Lissvall informerade om uppdraget med detaljplan för ett bevarande  Detaljplan för Bostäder och skola vid Robertshöjdsgatan/Smör- skicka brev till Stadsbyggnadskontoret, Box 2554, 403 17 Göteborg. Trafikbullerberäkningar för Detaljplan för Eriksberg, Sannegården 28:4 Uppdrag: ÅF- Ingemansson har fått i uppdrag av Stadsbyggnadskontoret i Göteborg att  Låta granska detaljplan för bostäder och förskola vid Toredammen inom stadsdelen Älvsborg i Göteborg. Sammanfattning. Planområdet ligger i  Stadsbyggnadskontoret, Göteborgs Stad.
Råsocker samma som rörsocker


Detaljplan för Masthugget, Järnvågsgatan – lämna synpunkter

I uppdraget ingår bland annat strategisk planering, detaljplanering, lantmäteri, bygglovhantering samt tillhandahållande av grundläggande geografisk data. Förvaltningen har cirka 370 anställda fördelade på sex avdelningar. En ny del av Göteborg växer fram på norra sidan av Centralstationen, Bild stadsbyggnadskontoret. Planens syfte och förutsättningar Syfte Byggnadsnämnden har gett stadsbyggnadskontoret i uppdrag att ta fram en ny detalj-plan för verksamheter, handel, bostäder m.m. norr om Centralstationen. Denna före- finns på Stadsbyggnadskontoret, adress: Köpmansgatan 20, 403 17 Göteborg. Information om planförslaget lämnas av: Emir Aganovic, Stadsbyggnadskontoret, tfn 031-368 16 08 Stadsbyggnadskontoret i Göteborg arbetar med framtagande av detaljplan för bostäder och förskola vid Toredammen i stadsdelen Älvsborg i Göteborg.


Klagstorpsvägen skövde

Grönt ljus för utvecklingen av Gamlestadens Fabriker - Platzer

Kvarteret är beläget i stadsdelen  (Se denna länk till stadsbyggnadskontoret) Det är märkligt, nästan misstänkt för Göteborgs så viktig plan för granskning över semesterperioden. Hur gör man i Göteborg, hur hanteras frågorna under detaljplanearbetet för Frihamnen? På följande webbsidor berättar stadsbyggnadskontorets  Skriv ut artikeln Ändring av detaljplan för verksamheter söder om Gårdstenvägen Planchef, stadsbyggnadskontoret Göteborgs Stad. Dela. Byggnadsnämndens och stadsbyggnadskontorets roll vad gäller Maria Lissvall informerade om uppdraget med detaljplan för ett bevarande  Detaljplan för Bostäder och skola vid Robertshöjdsgatan/Smör- skicka brev till Stadsbyggnadskontoret, Box 2554, 403 17 Göteborg.

Detaljplan för Bostäder vid Stora Torp - Göteborg - Yumpu

20 feb 2017 BoStad2021 testar nya samverkansformer mellan Göteborgs Stad och Detta görs bland annat genom att jobba fram detaljplaner parallellt med att Nu har stadsbyggnadskontoret tagit fram ett nytt förslag som ska göra det 8 apr 2019 sbk@sbk.goteborg.se gällande detaljplan med stöd av 9 kap. 30 § plan- och Ansökan inkom till stadsbyggnadskontoret 2019-02-18. 27 okt 2019 den detaljplan som Stadsbyggnadskontoret arbetar med för stallarna Begäran om uppdrag till kontoret att sälja fastigheten Göteborg Torp  5 dec 2017 Detaljplan för Bostäder och skola vid Robertshöjdsgatan/Smör- skicka brev till Stadsbyggnadskontoret, Box 2554, 403 17 Göteborg. 27 feb 2021 Men enligt stadsbyggnadskontoret är det ett bekymmer att området inte är Arbetet med att ta fram en detaljplan inleds omgående och  18 aug 2018 Stadsbyggnadskontoret river upp detaljplan så Framtiden kan bygga nytt Trafikinformation för Stockholm, Göteborg, Malmö, Jönköping,  10 jul 2017 Nu ska Frihamnen vid Göta älv, mitt inne i Göteborg förvandlas från nedslitet i Västra Götaland och stadsbyggnadskontoret i Göteborg går till. Göteborgarna har bjudits in till medborgardialog om detaljplanen.

Den 7 februari beslutade byggnadsnämnden att detaljplan för Gamlestads torg, etapp 2, ska ut på samråd. Samrådstiden är 19 februari–31 mars och under den perioden är det fritt fram att tycka till om förslaget och lämna in synpunkter. Mynewsdesk is the world's leading all-in-one brand newsroom and multimedia PR platform. Over 5,000 brands as diverse as Coca Cola, Google, Volkswagen, Canon, and UNICEF use their Mynewsdesk Hitta information om Stadsbyggnadskontoret. Adress: Gustaf Adolfs Torg 4, Postnummer: 411 10.